father-656734_1920

Rodiče! Otcovská dovolená dorazila do Čech

od

Na začátku února vešel v účinnost nový institut tzv. otcovské dovolené. Jedná se o novou dávku nemocenského pojištění, kterou mohou novopečení otcové čerpat po narození dítěte. Co je účelem a jaké jsou předpoklady pro nárok na tuto dávku?

Účelem otcovské dovolené má být nejen posílení vazeb mezi rodiči a dítětem, ale i mezi oběma jeho rodiči navzájem v prvních týdnech života novorozence. Rozhodně by tato dávka měla i motivovat otce k zapojení se do péče o novorozené dítě či o pomoc v domácnosti v tomto klíčovém období těsně po narození dítěte. Pozitivem pro rodinu je jednoznačně možnost setrvat po dobu jednoho týdne s matkou dítěte s privilegiem čerpání částečně státem financované podpory a rovněž využití jednoho týdne dovolené navíc. Přítomnost otce dítěte by měla zaručit vytvoření silnějšího pouta jak mezi partnery, tak mezi otcem a novorozeným dítětem samotným. Zároveň by mělo dojít k většímu zapojení otců do zahájení procesu výchovy potomka, a tím docílit případné větší rovnosti mezi mužem a ženou.

Otcovská poporodní péče, jak se dávka skutečně jmenuje, bude poskytována z nemocenského pojištění. Může o ní požádat otec, který je zapsán v matrice jako otec, a to kdykoliv dle svého uvážení v průběhu prvních 6 týdnů ode dne narození dítěte.

Druhou zákonem danou možností je čerpání této dávky pojištěncem pečujícím o dítě, v případě podání žádosti do 6 týdnů od převzetí dítěte do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítěti není více než 7 let (např. pěstoun).

V obou případech se rovněž musí jednat o pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění. Je-li otcem podnikatel (osoba samostatně výdělečně činná), musí se účastnit na nemocenském pojištění bezprostředně 3 měsíce před nástupem na otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená však trvá pouze jeden týden a nelze ji přerušovat.

Nárok na tuto dávku naopak vůbec nevzniká studentům ani osobám evidovaným na úřadu práce. Taktéž nárok nemají osoby zaměstnané na základě dohody o provedení práce, jejichž měsíční příjem nepřekračuje 10.000,- Kč včetně, či ostatní zaměstnanci, jejichž příjem nepřekračuje 2.500,- Kč za měsíc, poněvadž jim nevzniká účast na nemocenském pojištění.

Nástup na otcovskou dovolenou nemusí být oproti čerpání dovolené či neplaceného volna odsouhlasen zaměstnavatelem. Nejprve však musí být zaměstnavatel požádán o rodičovskou dovolenou za účelem pobírání této dávky, kdy vyplní příslušný formulář, který bude následně zaslán na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení zaměstnavatelem. Osoby samostatně výdělečně činné předají tento formulář přímo okresní správě sociálního zabezpečení, u níž jsou registrovány. V případě vícečetného porodu však bude náležet otcovská dovolená pouze jednou, tzn. „jeden porod=jedna otcovská dovolená.“

Zavedení této dávky znamená pro muže možnost pobírat 70 % vyměřovacího základu mzdy po dobu jednoho týdne, kdy počátek podpůrčí doby si stanoví otec sám v rámci šesti týdenní lhůty od narození dítěte či převzetí do péče. V souvislosti s tímto je nutné poznamenat, že nárok na tuto dávku se s nárokem na peněžitou pomoc v mateřství navzájem nevylučuje, ani se od sebe nikterak neodečítají.

Závěrem je nutno podotknout, že tato dávka je využívána ve většině zemí Evropské unie i světa. Délka otcovské dovolené je ovšem velmi různorodá. Nejčastější délkou otcovské dovolené v Evropské unii jsou dva týdny. Znatelné rozdíly jsou i ve výši vyplácené dávky, jež otcům přísluší. V Evropské unii však asi polovina států, které tuto dávku poskytují, proplácí náhradu mzdy v plné výši.


KUK_0840

David Pytela

David je vedoucím advokátem advokátní kanceláře JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. V advokacii působí od roku 2011. Zakládá si na „lidském jednání“, což se při výkonu advokacie projevuje osobním a individuálním přístupem ke každému klientovi a každému případu. Za dobu svého působení v advokacii napsal mnoho článků, například uveřejněných na portále epravo.cz, a dále například poskytl rozhovor do vysílání televize NOVA, pořad Televizní noviny, seriál Drazí sousedé, do vysílání České televize, pořad Události v regionech a reportérům zpravodajského portálu iDnes.cz. Jeho hlavním kritériem úspěchu je ovšem spokojený klient.