change-compare-comparison-539

Je osobní brand komoditou k nezaplacení?

od

Jak moc snadné je přejít úplně do jiného oboru? Není to tak dávno, co jsem si volal s mým koučem. Francouzem, který svou pracovní kariéru zasvětil pozicím ve vrcholovém managementu na globální bázi. Jeho profesní životopis je záviděníhodný a už nyní ve svých letech vím, že jsem míle za ním. Okolnosti nedávných dní ho směřovaly k myšlence opustit obor, ve kterém vyniká a budí respekt. Přirozený. Mnohá léta pracoval pro americké společnosti, což je příznačné pracovní kultuře v USA. Více se tam do popředí dostávají dovednosti a znalosti z oblasti vedení lidí a z tvorby strategií. Nutností je schopnost přemýšlení v komplexním měřítku a v neposlední řadě schopnost dobře rozhodovat. Ano, jsou to přesně ty oblasti, které jsou přenositelné z jednoho pracovního segmentu do druhého. Přesně ty, které s vyšší pozicí sílí a nabývají na významu. Přesně ty, nutné pro lídry. Ba dokonce pro každého, který vede tým lidí.

V Evropě je situace poměrně rozdílná. Není možné tímto výrokem postihnout všechna odvětví, nicméně evropská kultura není moc přející libovolnému přecházení z jednoho průmyslu do jiného. Proč tomu tak je? Významný důraz je totiž kladen na zkušenosti s daným segmentem, možná s produkty, s trhem v podobě znalosti konkurence a zákazníků. Vztahy jsou základem velké části obchodu. Jméno na trhu hraje svou nedílnou roli. Vytváříme si na trhu osobní brand, osobní značku – reputaci, úctu, respekt a jasnou charakteristiku. Důvěru. Všeobecnou, zprostředkovanou a ta je k nezaplacení. Všechny tyto atributy vytváří střet mezi americkým a evropským myšlením. Ten prostupuje k jinému pojetí vedení firem, obchodu a lidí.

Nevěříte? Pojďme na zem, do reality. Kdo z vás prošel jakýmkoliv školením prodejních dovedností, které bylo vedeno Američanem? Na co tito lidé kladou důraz? Na proces, na protokol, na protokolární kladení těch správných otázek s již naučenými odpověďmi. Takoví my nejsme. Evropani tento styl doslova nesnáší. Chtějí v obchodě něco více. Vztahy, důvěru, dlouhodobost, otevřenost. Podívejte se na další oblast manažerského světa a tou je vedení lidí a jejich motivování. Přečetli jste nějakou americkou knihu na toto téma? Je jich spousta. Bezpočet, a přesto mají své společné. Jsou si náramně podobné v tom, že po přečtení několika set stránek vlastně máte pocit, že jste se nic nedozvěděli a povídání v nich je velmi povrchní. Povrchně – to je přesně ten americký styl. Na oko se o lidi zajímat. O jejich problémy, radosti, o jejich životy. Takoví my Evropani nejsme. Snažíme se brát nás lidi z komplexní perspektivy. Doufám v to.

Jak moc je tedy jednoduché přejít úplně do jiného oboru? Vůbec. Jenže není v tom obava, ani strach potenciálních zaměstnavatelů z naší neznalosti trhu. Je to strach z kroku do neznáma a prázdnoty. Lidé dělají obchod s lidmi a tvoří si na trhu svou značku. Svůj kredit, a ten je onou cennou komoditou. Pracujme na svém image. Svém jméně. To se pak prodává a otevírá nám dveře.

A jak to dopadlo s mým koučem? Přešel do jiného segmentu, či zůstal v tom svém a jeho jméno nabírá více a více na síle? Co myslíte? Věřím, že odpověď naleznete mezi řádky.


MP

Michal Pohludka

Michal Pohludka je autorem úspěšného facebookového blogu „Život korporátního vedoucího” a z něho vycházející knihy Byznys trip. Vystudoval tři vysoké školy a MBA. V současné době vydává svou druhou knihu o vedení lidí včetně koučování, ve které má za cíl inspirovat každého, kdo chce ve svém profesním životě něčeho dosáhnout. Celý profesní život se věnuje řízení obchodu a firem, tvorbě obchodních strategií v různých zemích střední a východní Evropy. Je majitelem konzultantské společnosti ZKV Career.