adult-boy-break-306534

Je generace mileniálů vážně tak jiná, nebo ji jen odlišně vnímáme? Aneb pohled pedagoga vysoké školy

od

V mnohém se projevují stejně jako předchozí dekády. Zaplňují lavice od posledních řad a snaží se usnadnit si práci. V čem jsou tedy mileniálové jiní a kde můžeme pociťovat změny? V mnohém – ve slovním projevu, sebeprezentaci, sebestřednosti. Studenti jsou nyní klienty vysokých škol a proklientský přístup dokonce vyžadují. Neuvědomují si podstatu získávání vědomostí a znalostí. Nestudují proto, že by chtěli rozšířit své pole znalostí, nebo zkvalitnit své uplatnění v budoucnosti na trhu práce, ale protože si to přáli rodiče, nebo to byla ta snazší cesta – do pracovního procesu se jim ještě nechce a studium považují za duševní újmu na zdraví. Operují s pojmy jako prokrastinace, jen aby splynuli s fenoménem doby.

Dříve měli studenti zájem něco nového poznat, následně to aplikovat, vést diskuzi k dané problematice a přijmout názor i někoho jiného. Dokázali být kreativnější, i když neměli takové možnosti, které skýtají dnešní informační technologie. Sókratesovo „Scio me nihil scire“ – vím, že nic nevím“ pochopí zejména ti, kteří rozšiřují své vědomosti. Čím více toho víme, tím více si uvědomujeme, co všechno ještě neznáme a naše poznání se setkává s dalšími a hlubšími černými dírami, které se postupně snažíme zaplnit novými poznatky a zkušenostmi.

Jak dnes funguje propojení studia s praxí? Praktická aplikace vědomostí umožňuje lepší zapamatování a upevňuje poznání. Nasát atmosféru pracovního prostředí, pochopit pracovní procesy již během studia je přínosné. Dříve studenti zvládli oba světy skloubit tak, aby dokončili studia v řádném termínu.  Současná populace studentů se upíná vždy jen k jednomu pólu, buďto ke studiu, nebo k práci. Otázkou je, která cesta je ta správná. Či je zde zlatá střední cestou onou výhrou?

Očima pedagoga na vysoké škole je pro mne velkou nadějí následující: Každý je jedinečný. Každý je individuum a každá doba s sebou nese své. Naštěstí se vždy najdou jedinci, kteří vytvoří „zdravé jádro“ a díky těmto lidem má smysl se snažit předávat vědomosti a otevírat nové obzory. Jak studentům, tak sobě.


hana_stverkova

Hana Štverková

Hana se zaměřuje na problematiku malých a středních podniků a podnikavost, od analýzy prostředí přes založení podniku včetně strategického managementu. Zabývá se také managementem kvality a konkurenceschopností. Věnuje se odborné publikační činnosti a aktivně se podílí na národních a mezinárodních projektech.