adult-chill-computer-450271

Employer brand building je k ničemu!

od

Pokud každý nástroj, který má být součástí fungujícího celku, bude pouze selektivně využíván, pravděpodobně nebude zcela plnit svou funkci, pro kterou je určen. Protože každý řetěz je silný tak, jako jeho nejslabší článek. Tedy dokud bude employer brand building používán samoúčelně bez opory (HR) marketingu jako celku, nikdy nebude tak fungovat.

Když vyslovím slovo „člověk“, asi se mnohým jako první vybaví „JÁ“. Jde mi tedy o mne.  A když se zeptám, „proč chodím do práce?“. Ať je důvod jakýkoliv, bude zachytitelný Maslowovou pyramidou. Jde o potřebu a její uspokojení.

Přesně o tom je i marketing jako celek, resp. směřuje k tomu samému. Základem úspěchu marketingu je důvěra, ztotožnění se. Pak může následovat nějaká akce. Jen v případě HR jsou „produktem“ (v duchu marketingového mixu) lidé. Ne věc, ne služba. Člověk.

Proto pokud řešíme problém odchodovosti či nemotivovanosti lidí, hledejme způsob, jak jim umožnit se ztotožnit s tím, proč firma dělá to, co dělá. Jenom skrze důvěru a ztotožnění můžeme budovat základy dlouhodobé motivace.

Proč chtějí lidé pracovat pro značky jako Apple, Tesla, Nike a další? Samozřejmě, že chtějí být součástí úspěchu. Věří tomu, co firmy dělají a jak „jejich“ vizi žijí. Chtějí být u toho.

Úspěch employer brand buildingu, resp. HR marketingu stojí a padá s personal marketingem – osobním marketingem. V marketingu platí, že nejlepším „sales“ kontaktem je osobní doporučení. To vzniká zase jen a pouze na základě důvěry. Proto ti chytří pečlivě sledují a budují NPS (Net Promoter Score), ochotu doporučit. Sledujete to, jestli by vaši zaměstnanci byli firmu ochotni doporučit novému zaměstnanci nebo zákazníkovi?

Employer brand building zůstane jen nástrojem vytrženým z kontextu, pokud tomu, co děláme, nebudou lidé důvěřovat. Často jsem ve firmách svědkem nepříjemného překvapení, kdy je prezentovaná „skvělá firma“ uvnitř téměř nefunkční, protože lidé, kteří v ní pracují, nejsou zcela ztotožněni s tím, jak firma žije uvnitř. Jak žije své „proč“. Není nic horšího než zjistit, že je employer brand prezentace jenom pozlátko na povrchu a zbožné přání nebo klam uvnitř.


IMG_0677 2

Milan Rataj